tisdag 3 januari 2012

Frihet från religiöst våld och intolerans

Bit för bit lyckas extremister tysta ner folk. Folk har börjat bli rädda att yttra sig med rädsla för att bli mördade. Extremisterna har lyckats mycket väl med att faktiskt kontrollera medier, författare, konstnärer, politiker och folk i Europa. Infantil extremism har börjat härja och folk är tysta av rädsla för att mista livet. Bara en och annan författare och konstnär med dödsförakt vågar yttra sig. En del religiösa företeelser i samhället bör kunna diskuteras på samma förutsättningar som man diskuterar andra samhällsfrågor. Att gömma sig bakom en religiös förklaring för att ursäkta idéer och handlingar, tycker jag inte håller.

Att man har frihet att uttrycka sig och ha egna åsikter tycker jag är viktig, och jag accepterar inte att enskilda individer tystas ned med hot eller våld.

Jag tycker att religioner kan innehålla bra sidor och fylla ett behov hos många människor, men däremot har religioner en mycket stor tendens att resultera i intolerans och våld. Frågan är ifall religion skall få existera i organiserad form. Att personer privat har en religion kanske inte är så farligt, men så fort det blir större grupper så har verkar det ha en tendens att gå överstyr.

Kristendomen kan förvisso ha haft en del positiva effekter. Folk har lärt sig läsa och folk har fått en viss moralisk bas att stå på, t.ex. att visa kärlek, vara hederlig och kunna förlåta, och skapat ett visst socialt klister att skapa stabila stater. Dock har kristendomen en svart sida. Hur många människor har inte dött i krig förda i religionens namn? Hur mycket historia har inte demolerats i kristendomens namn? I England fanns massor av Stonehenge-formationer, en del större än Stonehenge, som jämnats till marken på grund av att de ansetts vara hedniska. I Amerika har man utplånat stora delar av den mycket intressanta historian av deras pyramidbyggande folk. Kunskap om deras religion, astronomi och kalendrar har gått om intet. I Europa har vetenskapsmän förföljts för att de framfört sina kunskaper och observationer. I Europa förstördes massor av dokument från antikens vetenskapsmän. Charles Darwins tillbakahöll publiceringen av sina idéer om naturligt urval många år på grund av rädsla för de reaktioner den skulle orsaka. Galileo Galilei arbetade med vetenskapliga metoder och grundade kunskap på observationer och experiment. Han blev ställd inför inkvisitionens domstol och tvingades avsvära sig sina "villoläror". Häxjakten i Europa baserades på religiös vidskepelse och orsakade många oskyldiga människors död.

Är det inte dags för oss att kräva att samhället är sekulariserat? Börjar det bli dags att förbjuda alla religioner som kan medföra intolerans och våld? Är det inte dags att ifrågasätta religionens särställning i samhället? Är det inte dags att låta även religiösa och religiösa idéer ifrågasättas på ett likartat sätt som andra saker, individer, grupper och organisationer i samhället? Hur mycket mer galenskap skall vi inte se i världen orsakad av indoktrinerade personer med skygglappar och som inte klarar av att ifrågasätta grund av att de är religiösa? Hur mycket lidande och skada orsakar inte kristendom, islam och judendom? Dessa tre religioner står och har stått för så mycket krig och elände att det är dags att förbjuda dem.

Skall vi i Europa gå 500 år tillbaka i tiden för stilla muslimernas ilska runt om i världen? Ja, det ser faktiskt ut som om vi går emot en ny vinter av religiös fanatism. Om vi inte har samma synsätt  som muslimerna, så kommer vi att angripas både utifrån och inifrån av personer som tror de agerar på uppdrag av en högre gudomlig makt.

Är det okay att så mycket intolerans och våld utförs på lösa grunder? Ingen av religionerna har belägg för att deras gudar existerar annat än i fantasin. Deras doktriner (Bibeln, Koranen, Tora) är texter som har skapat många problem då personer tagit dem på för stort allvar. Är det okej att man i religionens namn tystar ner personer som faktiskt inte alls har samma uppfattning?

Bit för bit lyckas extremister tysta ner folk. Folk har börjat bli rädda att yttra sig med rädsla för att bli mördade. Extremisterna har lyckats mycket väl med att faktiskt kontrollera medier, författare, konstnärer, politiker och folk i Europa. Infantil extremism har börjat härja och folk är tysta av rädsla för att mista livet. Bara en och annan författare och konstnär med dödsförakt vågar yttra sig.

En del religiösa företeelser i samhället bör kunna diskuteras på samma förutsättningar som man diskuterar andra samhällsfrågor. Att gömma sig bakom en religiös förklaring för att ursäkta idéer och handlingar, tycker jag inte håller.

Är det vettigt att vi inte skall kunna se ansiktet på den man kommunicerar med? Ansiktsuttryck är mycket viktiga i mänsklig kommunikation och i en del av det som gör oss till människor. Varför skall kvinnor alltid anses smutsiga? Varför skall deras åsikter vara mindre värda? Är kvinnors känslor och empati inte något som hör hemma i ett manschauvinistiskt samhälle? Skall kvinnorna i samhället omvandlas till mörka spöken? Skall världen göras till en hård och steril öken, utan den skönhet som kvinnlig fägring skänker den?

Är det vettigt att friskolor startas för olika religiösa grupper? Vore inte det bästa för att hålla ihop en nation att folk i så stor grad det går i samma skolor som barn? Börjar vi inte skapa ett uppdelat Sverige, då vi separerar barn som har olika religiös bakgrund?

Skolavslutning i kyrkan förstår jag man inte håller på med längre i skolan. Trodde det för länge sedan avskaffats. Självklart är det problematiskt att skolan har kopplingar till kyrkor eller religioner.

Är det bra att man publikt demonstrerar sin religiösa tillhörighet genom att bära religiösa attribut? Är det inte ett sätt att skapa en gräns mellan "vi och dom"? Är det inte ett sätt att tvinga in folk i ens närhet i religionen. En "avfälling" som inte bär de religiösa attributen sticker därmed direkt ut och blir socialt utfryst. För att undvika social utfrysning från sina nära, fortsätter man kanske bära de religiösa attributen fastän man slutat tro. På så sätt blir stöder man något som man egentligen inte tror på fullt ut. Samma principer vill kristna i USA använda sig av då de vill återinföra bönestund i skolan. Den som inte vill be, kommer sticka ut i mängden. Det skall vara svårt och smärtsamt för "avfällingarna" och de skall frysas ut som avvikande – är deras strategi. Social kontroll skall styra folks tro. Det är så religiösa vill "rekrytera" folk – alltså inte genom att föra en övertygande argumentation, utan genom sociala påtryckningar.