onsdag 30 maj 2012

Folkpartiet sviker eleverna

Nedan några tankar sedan jag läst SvD blogg
http://blog.svd.se/politikdirekt/2012/05/bjorklund-slakt-av-modersmalsundervisning/

Folkpartiet hade valaffischer inför valet 2002 där det skröt om hur pass bra skolan skulle bli ifall de fick ansvaret för den. Jag var en som trodde att de verkligen var kompetenta, men så här i efterhand har jag förstått att det vara var tomma ord och lögn. De har inte alls någon kompetens. Jan Björklkund vill gärna, men har inte tillräcklig insikt om vilka åtgärder som behövs. I själva verket är det nu tio förlorade år med Folkpartiet vid makten med ansvar för skolpolitiken.

Jag är kritisk emot att samhället skall ha ansvar för hemspråksundervisning. De knappa resurserna räcker inte ens till den reguljära undervisningen. Jag skulle aldrig drömma om att begära att mina barn skulle få gratis undervisning i svenska ifall jag flyttade till utlandet. Jag skulle däremot bli jättetacksam om de fick extra undervisning i det nya landets språk, men jag skulle aldrig kräva det.

Det är rätt att språket är oerhört viktigt för att etablera sig i ett nytt land. Dock så får man inte heller gå till överdrift, så att man skapar enorma murar som förhindrar att högutbildad arbetskraft med unik specialistkompetens kan komma till Sverige för att förbättra vår ekonomi.

Jag tycker att den vanliga språkundervisningen som erbjuds alla elever förbättras och utökas. Bättre lärare behövs. Fler språk bör erbjudas, och då tänker jag speciellt på att de stora språken bör finnas med så att vi i Sverige har goda möjligheter att kunna ta tillvara på den internationella ekonomins möjligheter. Engelska, tyska, spanska och franska erbjuds ofta av skolorna, men även kinesiska, ryska och arabiska bör erbjudas för det är riktigt stora språk och viktiga ekonomiska zoner med vilka handel sker. Vi bör inte bara bli utnjuttade, utan vi bör även utnyttja dessa möjligheter.

Något som är viktigt att känna till är att stelbenta regler och krav på "legitimation", i praktiken leder till sämre kvalitét på undervisningen. Det finns elever som under fyra års studier i ett tredje språk (tyska, franska, spanska) knappt kan någonting. Tyvärr håller de svenskfödda, svenskutbildade lärarna inte alls den nivån som man kan förvänta sig. På papperet har de "behörighet", men i verkligheten kan dessa lärare inte kommunicera på det språk de lär ut. De kan inte förklara saker på språket. Deras uttal är starkt präglat av svensk satsmelodi. Det är oerhört vanligt att elever i svenska skolan inte ens kan uttala vokalerna rätt i det utländska språket, vilket gör det omöjligt att fårstå vad de säger. Det är enorma brister på undervisningen. Därför ger jag inte mycket för legitimationer och behörighetsintyg, så länge de inte garanterar att lärarna verkligen är kompetenta.

Det måste bli lättare för utlandsfödda att bli språklärare i Sverige i deras modersmål. Det är oerhört viktigt att vi får in personer med språket som modersmål i den svenska skolan. Det duger inte med våra svenskfödda, svenskutbildade lärare som talar svenska på lektionerna och inte kan förmedla det nya språket på ett pedagogiskt sätt.

Murarna är alltför höga för utlandsfödda till att bli språklärare. Till och med för de som redan har en lärarutbildning i sitt hemland är murarna för höga. De måste läsa 90 högskolepoäng (1,5 års heltidsstudier) i sitt  modersmål här i Sverige för att bli lärare, trots att de i hemlandet har haft ansvar för att lära elever i grundskolan att läsa, tala och skriva. För att få läsa på högskolan måste de först ha Svenska B och Engelska A. För att nå nivån Svenska B, krävs det i normalfallet 3 års studier ifall man inte har förkunskaper i Svenska. I Sverige är nivån hög i Engelska i förhållande till många andra länder, vilket gör att en del måste läsa ett par år Engelska för att nå kravet Engelska A. Sammanlagt krävs alltså: 3 år (svenska) + 2 år (engelska) + 1,5 år (modermål) = 6,5 års studier för att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden! Är det att ta tillvara på resurserna? Har vi inte ett regelverk som förhindrar oss istället för att hjälpa oss få kompetenta lärare? T.ex. så kan man ifrågasätta värdet av att slösa bort två år på engelska och tre år på svenska, bara för att få studera sitt modersmål på universitetet.

Jan Björklund, vad tänker du om detta? Skall du fortsätta att gå i de fotspår som fackföreningarna stakar ut åt dig, eller skall du börja tänka lite mer självständigt och mer tänka på elevernas behov, till skillnad på fackföreningarnas skråtänkande om att skydda sina egna, alltför ofta inkompetenta, medlemmar.


Detta inlägg är en reaktion på följande artiklar:
http://www.dn.se/ledare/signerat/inspirerande-vag-till-battre-lektioner
http://www.dn.se/nyheter/politik/bjorklund-bra-forslag
http://www.dn.se/debatt/kunskaper-i-svenska-krav-for-medborgarskap
http://www.dn.se/nyheter/sverige/m-mognadstesta-alla-sexaringar
http://www.dn.se/nyheter/politik/mp-vill-ge-larare-ordinationsratt
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/nya-betygen-ar-mer-rattvisa-an-de-gamla_7251645.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/bjorklund-sagar-mp-forslag-om-larare_7233175.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/bjorklund-sagar-mp-forslag-om-larare_7233175.svd
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Vara-viktigaste-fragor/Skola-och-utbildning/
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/statlig-skola/
http://www.dn.se/nyheter/valet-2010/fp-skolan-den-viktigaste-valfragan
http://www.youtube.com/watch?v=yTizCcl4-Is
http://www.youtube.com/watch?v=f_bp5y_llPA
http://www.expressen.se/nyheter/val-2010/fp-foraldrar-ska-vakta-brakiga-barn-i-skolan/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12049828.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/article12425254.ab