torsdag 20 november 2014

Politiska utmaningar inför 2015

Energi

Man bör sträva efter ny modern kärnkraft som klarar av att köra på det som tidigare ansetts som utbränt kärnbränsle så att det endast blir avfall med mycket kort livslängd kvar. Från att handla om 100  000-tals år av radioaktivitet, handlar det om 100-tals år. Kärnkraftavfallsförvaringsfrågan blir därför hanterlig på ett helt annat sätt.

Det finns ny rektorteknik som gör att reaktorn stannar ifall den inte aktivt matas med ström/energi/neutroner. Det är en så kallad underkritisk reaktor-typ (subcritical reactor, accelerator driven system). Den typen är mycket säkert eftersom kedjereaktionen avstannar automatiskt ifall kärnkraftverket blir utan ström.

Mycket större medel borde satas på forskning kring kärnkraft, emedan det berör något så viktigt som energiförsörjning, men även för att sådan forskning medför tekniska framsteg som leder tilll säkrare kärnkraftver och därmed till säkrare samhällen.

Socialt skyddsnät


De borgerliga (alliansen) införde regler inom sjukförsäkringsområdet som var oetiska, rättsvidriga och världsfrånvända. Personer som hade svår sjukdom blev utförsäkrade och hamnade på arbetsförmedlingen som arbetssökande efter sex månader. I och med detta blev de av med sin intjänade sjukpenningsgrundade inkomst (SGI), vilket gjorde att de "nollades" inkomstmässigt. Alliansenregeringen kan omöjligt ha varit omedvetna om denna effekt, och det troliga var att de införde de nya reglerna just för att se till att folks SGI:n nollställdes.

Ett socialt skyddssystem där människor som blir sjuka får ordentlig vård samt ekonomiskt skydd tycker jag är en grundtrygghet som är oerhört viktig. Det kan vara din syster, bror, far, mor, din vän eller ditt barn som drabbas av sjukdom.

Invidiver som missbrukar det sociala skyddsnätet bör straffas rejält. Ingen skall parasitera på det system som gör Sverige till ett tryggt land att leva i.

Socialdemokraterna hade ett skattesystem som var oerhört komplicerat på 80-talet. Det gjordes en rejäl förenkling av skattesystemet, vilket var till det bättre. Införandet av olika skatteskalor för pensionärer och de som arbetar tycker jag är en mycket tråkig återgång till något som är krångligt. Dessutom är det fruktansvärt att skatta personer hårdare för inkomster de förtjänat genom hårt arbete under tiden de var arbetsföra. De borde snarare premieras för sina tidigare insatser.

Ekonomi

Ungdomsarbetslösheten tycker jag är ett av tidens mest allvarliga problem. Frågan är vad man kan göra åt det. Jag tror inte på lägre arbetsgivaravgifter, fas III eller arbeten som finansieas av Arbetsförmedlingen. Minska på skatten på arbete och öka mervärdesskatten. Massinvandringen bidrar till att skapa ungdomsarbetslösheten.

EU samarbetet tycker jag måste ha en social dimension också, som det är nu tävlar länder med varandra genom att ha lägst skatter. Det utarmar välfärden i alla länder.  Jag anser att EU måste ha en gemensam politik (gemensamma regler) för skatter, social välfärd (pension, sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring, arbetslöshetsskydd) och utbildning. EU måste få bli något bra för invånarna.

Den höga belåningen av svenska hushåll hanteras mycket effektivare genom att minska på skatten på ränteinttäkter (inkomst på kapital) och med minskat skatteavdrag på grund av lån.

Försvaret

Jag har alltid ansett att det varit galet att dra ned på försvaret under så många år. Min tanke har varit att just i sådana tider man inte tydligt kan se sin fiende är de tider som är de mest farliga för då kan utvecklingen snabbt ändras. Historiskt har det gjorts upprepade misstag med att tro att krig är omöjligt men ändå utbryter världskrig och det är konstigt att vi inte lär oss av dem.

Det tar snarare decennier än år att bygga upp en försvarsförmåga med organisation, material och personal. Jag tror inte på att i nuläget återgå till allmän värnplikt. Redan på 80-talet var försvaret så nedskuret att det hade tagit månader i förberedelser (med bland annat samträning av inkallade trupper) för att få det istånd att fungera för försvar av landet. Utrustningen var mycket omodern. Jag tror därför mer på att se till att koncentrera de begränsade resurserna på att modern utrustning och personal som är vältränade på att nyttja högteknologisk och komplicerad utrustning.

Om det skall vara någon vits med en värnpliktsarmé, måste vi öka försvarsanslagen till 50-talets nivåer (i förhållande till bruttonationalprodukten). Utrustningen och utbildningen måste vara tidsenlig. Frågan är om det någonsin kommer vara ett alternativ att ha en stor värnpliktsarmé med tanke på vad det skulle kosta, men också på grund av att krigen blir alltmer beroende av högteknologiska vapen.

Invandring

Det är helt galet ifall det verkligen blir så att 95 000 flyktingar släpps in i Sverige nästa år (2015). Den enorma invandringen borde ha stoppats för flera decennier sedan. Vi kan inte enbart tänka på andra. Vi borde också tänka på oss själva. Vilken typ av framtid vill vi ha? Vilken typ av kultur vill vi ha? Vill vi ta alltmer hänsyn till en islamisk och arabisk kultur? Demokrati fungerar så att alla människors intressen tas tillvara. Tyvärr är det så att vi inte kan blunda för det faktum att vårt land kommer att förändras på grund av invandringen. Frågan är om vi vill bli förändrade, och i så fall på vilket sätt vi skulle vilja bli förändrade.

Om många människor tror på Allah och Koranen, kommer förr eller senare saker att anpassas till det.  Att se kvinnor på gatorna klädda i svarta lakan som spöken gör att det går kalla ilningar i min ryggrad. Vart skall jag flytta ifall jag känner mig illa berörd av svarta spöken på gatorna? Håller vi inte på förstöra det sista paradiset på jorden där man kan/kunde sig hemma, fri och trygg?

Ett lands kultur blir alltid i slutändan en blandning av invånarnas kultur. Jag vill ha mer av Sveriges goda sidor, såsom att religion hålls borta från skolor och politik. Om någon vill tro på något galet, kan man inte förhindra dem, men att anpassa samhället efter religiös tro är helt galet. Samhället bör anpassas efter sådant vi kan observera med våra egna sinnen och vad som man kommit fram till med vetenskapliga metoder. Gudar och religiös tro tillhör vidskepelse och det finns inga bevis för att de finns, alltså kan vi inte utforma vårt samhälle efter dem.

Jag är mycket förvånad att man tillåter religiösa friskolor. På 80-talet gick det inte ens att dela upp eleverna på olika nivåer/grupper efter hur snabbt de lärde sig i grundsskolan/högstadiet, för alla skulle stöpas i samma form. Enligt Socialdemokraterna skulle ingen få möjlighet till att bli bättre av någon form av rättviseskäl. På 80-talet kämpade Socialdemokratiska politiker för en skola där alla fick undervisning i samma takt. Hur kan man gå från en sådan "uniformism" (strävan efter likformighet) där barnen ändå gick på samma skola och dessutom kom från en mycket homogen kulturell bakgrund, till att tillåta att barn barn från olika kulturella bakgrunder växa upp helt åtskilt från andra barn. Nu är det fritt fram att låta barn växa upp i "enklaver", där de inte möter barn med annan tro eller kultur. Det skapar olika befolkningsgrupper inom samhället med minimalt utbyte.

Frankrike bestod tidigare av provinser som kände mycket liten samhörighet med andra delar av landet. Genom att värnplikten utfördes i andra landsändar stärktes den nationella samhörigheten, och folk började se på Frankrike som ett land. I Sverige har vi inte längre obligatorisk värnplikt, och vi tillåter att skolor är segregearade. Vi borde arbeta mycket hårdare i Sverige för att stärka den sociala sammanhållningen och känsla av samhörighet.

Jag vill ha ett Sverige där man är fri och trygg, men vi är inte på väg dit. Vi är på väg emot ett samhälle med sociala problem, kriminalitet och religiös fanatism. Vi har till och med bevittnat upplopp och eldandet av bilar i våra förorter. Sådana fruktansvärda yttringar som endast hände i Paris förorter har nu tagit sig till Sverige.

De vi så generöst välkomnat blir i alltför många fall religiösa fanatiker som inifrån vårt land är beredda att utföra terroristhandlingar. Många behåller seder som är oförenliga med hur jag tycker det skall vara. Jag tycker kvinnor skall vara starka individer som respekteras. Kvinnors sexualitet skall inte skambeläggas eller kontrolleras. Barn skall växa upp utan att bli pådyvlade religion. Jag tycker människor skall vara välkomnande, sprida värme och entusiam, men tyvärr så har jag alltför många gånger blivit bemött som om jag vore en tjuv av försäljare i butiker som drivs av personer med arabiskt ursprung. Hellre tar jag emot personer från länder med invånare med gott sinnelag och intellekt.

Jag tycker invandring skall berika landet. Jag vill hellre se invandrare från kulturer som kan berika Sverige. Tyskland och Holland tycker jag har kulturer och värderingar som jag mycket hellre importerar till Sverige än kultur från mellanöstern.

Ansökan om asyl borde i första hand alltid göras i hemlandet. Som det är nu är det ytterst orättvist att endast personer med pengar att betala för resa kan söka asyl. Dessutom måste resan göras illegalt, vilket innebär att Sverige kräver att människor begår brott för att komma hit, men också att man indirekt finansierar  människosmugglare. Det är mycket lättare att kontrollera uppgifter såsom varifrån personerna kommer om det görs lokalt den asylsökandes hemland. Jag tycker att man främst skall inrikta sig på att ge asyl till personer som i hemlandet är förföljda efter att de har arbetat för rättvisa, demokrati, yttrandefrihet eller emot korruption.

Införandet av fri vård och fri skolgång för illegala invandrare i Sverige har i praktiken öppnat för okontrollerad invandring. Vem skulle inte tveka att bosätta sig i ett land där barnen får utbildning och där man har rätt till gratis sjukvård?