måndag 4 mars 2013

Sexarbete - varför är det olagligt?

Vem har rätt att besluta över andra som vill sälja eller köpa njutning av hud emot hud kontakt? Kan Sveriges lagar emot sexarbete (eller snarare emot köp av sexuella tjänster) bero på att det finns politiker som har en kristen kultur i baggaget där sex anses som något orent och något att skämmas för, och därför ser ned på personer som säljer sex? Har den kulturella belastningen gjort att de inte längre kan se neutralt på hur de stiftar lagar? Eller finns det element av manshat inom den politiska eliten som anser att testosteronstinna män är äckliga monster? Om det omvända gällde, dvs att det oftare var kvinnor som längtade efter nära hudkontakt, kan man misstänka att ett förbud inte vore aktuellt, utan då skulle man säkert arbeta för sätt att underlätta för dem.

Det finns verksamheter i olika länder som gör att gränsdragningen mellan sexarbete och hälsofrämjande arbete alltmer suddas ut. Det finns kurser i sex där sex ingår. Det finns de som erbjuder sex till personer med handikapp. Det finns olika typer av massage som kan vara ytterst sexuellt upphetsande. Det kan vara utan penetration eller penetration med penis, fingrar, massagestav eller vibrator. Frigörandet av endorfiner kan frigöra spänningar i kroppen, minska värk och öka välmåendet. Effekterna kan vara kraftiga och svåra/omöjliga att åstadkomma genom läkemedelsbehandling.

En bidragande orsak till att en del personer som säljer sex mår dåligt, tror jag beror på att det är  omgärdat med en enorm skam. Jag tror att man skulle hjälpa dessa personer en hel del genom att sluta att lägga till den extra belastningen om att det skulle vara skamfullt att sälja sex. Vore det inte bättre att sluta se ner på sexarbete? Dessa personer betraktas av många som som orena, besudlade och smutsiga, och det är ingen bra utgångspunkt för att må bra eller att bygga sin självkänsla på.

Jag anser att man borde skydda sexarbetarna genom att föra fram deras verksamhet i ljuset. Gör sexarbete lagligt, men ställ krav på att det endast fås bedrivas under vissa former. Enskilda näringsidkare skall tillåtas. Verskamhetsformer med där sexarbetarna ingår i en större verksamhet där påtryckningar kan ske bör vara förbjudna. Alltså, versksamhetsformer som har något som liknar bordellmammor eller hallickar, som därmed riskerar göra sexarbetarna ofria, bör ej vara tillåtna. Det är polisen som skall skydda sexarbetarna, inte hallickar. Penetrerande sex skall ske med kondom eller annat barriärskydd för att förhindra överföring av infektioner. Regelbundna provtagningar för sexuellt överförda infektioner skall vara obligatoriska.

Självklart mår personer dåligt av att sälja sex emot sin vilja, och att tvinga någon till det måste självklart ses som mycket allvarligt. Det finns personer som söker sig till sexarbete för att de mår dåligt, och det är inte bra, men ifall arbetet sker i det öppna och ifall det inte är skambelagt, är nog förutsättningarna bättre för att det skall gå bra för dessa personer. Det finns också de som går in i sexarbete för att finansiera ett drogmissbruk, tyvärr är det nog svårt att hjälpa dessa personer trots att det vore lagligt att sälja sex, eftersom de säkert vill hålla sig i det fördolda för att undgå att bli tvångsomhändertagna för vård emot missbruk. Möjligtvis kan en legalisering av sexarbete vara en fördel för dem ändå, eftersom det gör att de inte lika lätt hamnar i händerna på illasinnade personer vars existens är beroende av att versksamheten är illegal.

Med förhoppning om att vi alla har en sund syn på vår och andras kroppar, samt vår och andras sexualitet.


Detta inlägg är en reaktion på följande artiklar:
http://www.newsmill.se/artikel/2013/03/02/moralism-styr-den-svenska-sexlagstiftningen
http://www.newsmill.se/artikel/2013/03/03/vad-som-r-prostitution-r-inte-s-sj-lvklart
http://www.newsmill.se/artikel/2013/02/28/sex-r-inte-en-vara-som-man-kan-k-pa-och-s-lja
http://www.newsmill.se/artikel/2013/02/23/ofrivillig-prostitution-kan-beivras-p-annat-s-tt-n-med-sexk-pslagen