onsdag 23 november 2011

Omskärelse måste gå att diskutera

På Newsmill propagerar Noomi Berlinger-Stahl för omskärelse.

Föräldrarna äger inte barnen. De är bara där för att ge barnet ge barnet stöd att utvecklas till en självständig och fri individ. En individ som har sina egna tankar, som inte nödvändigtvis inte överensstämmer med ens egna. En stor del av öppenhet krävs som förälder.

Läkarorganisationer i skilda delar av världen har gått igenom omskärning och har kommit fram till att kirurgiskt avlägsna förhuden inte är motiverat. I vissa Afrikanska länder där förekomsten av HIV är skyhög, kan man eventuellt komma till andra slutsatser.

Dessa hälsovårdsorganisationer har konstaterat att rutinmässig omskärning inte är medicinskt motiverat. Det man kan konstatera är alltså att det inte finns tillräckliga medicinska grunder för att förespråka rutinmässig omskärelse, utan att de som utför det gör det av religiösa orsaker.
I Nordamerika finns flera organisationer som är emot omskärelse:
Utan förhud gör det ont att masturbera på grund av friktionen emot ollonet. Detta faktum har använts av puritanska läkare i England och USA för att kontrollera individers sexualitet. Det är inte osannolikt att påfundet om omskärning inom olika religioner har en liknande bakgrund.

Det förs fram att omskärning skyddar emot könssjukdomar, men prevalensen för HIV och peniscancer är inte lägre i USA eller Israel. (Circumcision no longer a "routine" surgical procedure. Eleannor LeBourdais. CMAJ 1995). Smittorisken för HIV minskar enligt en del studier, av omskärelse, men den är ändå på tok för hög för att man skall kunna rekommendera samlag utan kondom. Vore det inte bättre att istället för att lägga så mycket kraft på att utförs omskärelse, lägga all denna kraft på att upplysa barn och ungdomar om vikten av att tvätta penis före och efter sex. Upplysa dem om vikten av kondom. Upplysa dem att det att onani är en typ av säker sex som går att utföra både enskilt och parvis. Mannen kan onanera kvinnan och kvinnan kan onanera manen till exempel. Upplys dem om vikten att gå till gynekologen innan man är med en ny partner, för att undvika att man sprider smitta vidare.

Att utföra icke-medicinska ingrepp på barn, är att jämföra med barnaga och barnmisshandel.

Man äger inte tankarna och känslorna hos sin partner eller sina barn. Att bestämma vilken religion de skall ha, är inte att ge sina närstående frihet.

Att kunna diskutera sådana här frågor handlar inte om antisemitism eller antiislam. Det finns problem med kristna församlingar också. De kristna församlingarna Livets Ord och Jehovas vittnen i Sverige, kräver att föräldrarna bryter kontakten med sina barn ifall barnen väljer att inte vara aktiva i församlingen. Det har tagits upp i TV-programmet Uppdrag Granskning har jag för mig.

En viktig fråga är ifall religioner skall ligga till grund för lagar eller ifall landets styre och lagar skall vara utan religiöst inflytande. Enligt min mening är det enda hållbara att religion hålls utanför politik.

Om man skall tala strikt medicinskt: Kirurgiska ingrepp utan tydliga indikationer bör undvikas. Kirurgiska ingrepp medför i sig risk för att ingreppet misslyckas eller infektion. En del ingrepp kan påverka framtida välbefinnande. Kvinnor som har samlag med omskurna män har oftare smärta vid samlag. 12% av kvinnorna med omskurna män har smärta vid samlag, jämfört med 3% av kvinnorna som är med icke omskurna män. Ett bra sexliv är viktigt för välbefinnande och är förenat med ökad livslängd. Onani är också ett en del av sexlivet, och det försvåras utan förhud. (Male circumcision and sexual function in men and women: a survey-based, cross-sectional study in Denmarky. 2011)

I SvD diskutteras omskärning flitigt, t.ex. i ”Barnkonventionen används som murbräcka” och Problemfyllt med omskärelsekritik.

Något som verkar ha gått en del förbi är att det finns judar som är emot omskärning. De föreslår alternativa ceremonier. Det finns judiska män som skriver på internet att de upplever att omskärelsen varit ett stort misstag.