tisdag 22 november 2011

Manlig omskärelse - barbarisk rituell stympning

I DN debatt har elva personer argumenterat emot manlig omskärelse. De fick en replik av Erik Ullenhag och nu har Omid Aghaj också kommit med en replik.

I och med Omid Aghajs inlägg, bör frågan vara utrangerad. Man kan nu konstatera att omskärelse i högre åldrar upplevs som traumatisk och att omskärelsen utförs på grund av att föräldrarna upplever en nostalgisk koppling till hemlandet. Alltså, det är nu etablerat att förlust av förhuden är traumatisk. Är det då rätt att knycka barnet på dess förhud i förtid, om det är en kär ägodel i ett senare skede av livet? Är det rätt att barnet utsätts för stympning bara för att tillfredsställa föräldrarnas behov av nostalgisk återkoppling till sitt hemland?

Jag förstår inte argumentet med att man skall snörpa barnen för att undvika sexuellt överförbara infektioner. Man börjar väl med att lära barnen att tvätta penis. Det ingår i den dagliga hygienen. Innan och efter samlag ingår det också att rengöra penis. Sedan lär man barnen att de använder kondom ifall de vill ha sexuella relationer. Omskärning är långt ifrån tillräckligt för att skydda emot sexuellt överförbara infektioner. Här i Sverige finns en minsta laglig ålder för sexuella relationer (förvisso diskuterbar) på 15 år, och frågan är varför man då skall snörpa barnen innan denna ålder. Än mer konstigare blir argumentet för de "hygieniska argumenten" för omskärning då dessa fundamentalistiska kristna, judar och muslimer anser att sex endast skall hållas inom äktenskapet. Hur skall då stora problem med sexuellt överförbara infektioner uppkomma? Kan man ana en viss dubbelmoral någonstans? Eller är det desperata försök till att söka argument som stöder ens position?

Varje människa har rätt till alla sina förmågor och kroppsdelar de är födda med.Visst är det så att man inte saknar något man aldrig har haft. Blinda till exempel saknar inte synen för de aldrig har haft någon - men det kan inte berättiga att man plockar bort ögonen hos nyfödda barn i preventivt syfte för att undvika sorg av en eventuell förlust ifall man skadar ögat i en olycka. Likaså är det oetiskt att beröva barn på deras förhud innan de har lärt sig uppskatta den.

Är det rätt att kontrollera andra människors sexualitet? Glan (ollonet) har en ofantlig mängd nervändar och huden är supertunn. Detta för att det skall kittla ordentligt vid beröring. Förhuden skyddar glan emot uttorkning och mekanisk påverkan. En glan utan skydd får tjockare hud och penis blir mindre känslig. Risken att få problem med orgasm ökar tre gånger för omskurna män. Risken ökar två gånger att deras kvinnliga partner inte får orgasm. Kvinnan får mer ont. Penis är mer okänslig. Male circumcision and sexual function in men and women: a survey-based, cross-sectional study in Denmark. 2011.

Onani är av tradition skambelagt. En engelsk läkare var bedrövad vid tanken att så många personer kunde ägna sig åt självtillfredsställelse och han propagerade för omskärning. Det är fruktansvärt att religiösa kan gå så långt för att kontrollera ungdomars sexualitet att de till varje pris vill snörpa barnen innan de uppnår könsmogen ålder då börjar onanera.

I Sverige skyddar vi våra djur mer än våra barn. Att stympa hundars svans har blivit förbjudit, men att stympa barnen är okay. Varför inte tillåta att man kapar bort klitoris och blygdläpparna hos kvinnor också? Om män inte skall ha rätt att njuta, varför skall kvinnor ha det?

Alla däggdjur (så vitt jag vet) har glan skyddad, och jag ser ingen anledning till att människan rutinmässigt skall behöva utsättas för att den tas bort. Det skulle säkert anses som djurmisshandel att förhindra djuren att dra in glan i skyddat läge.

Enligt min synvinkel är stympning av barnens förhud en form av barbari och en form av barnmisshandel. Religionsfrihet i all ära, men religionen får inte användas om motiv för lagar och förordningar i ett samhälle där religion inte skall ligga till grund för politik och styre. De som tar med sitt barn utomlands för att stympa det, skall få långa fängelsestraff och barnen skall tvångsomhändertas. Det är dags att sända ut en signal att detta inte är okay. Om vi via lagar har förbud emot att stympa hundars svansar, kvinnlig könsstympning och pedofili, bör det också gå att skydda männen. En riktlinje inom lagar bör att ifall man inte får tvinga en vuxen man till ett ingrepp, skall man heller inte kunna tvinga ett barn till ingreppet. Barnet skall uppnå myndig ålder och fatta beslutet självständigt utan att familj blandar sig i beslutet.

Religion, kultur och religiösa riter får inte bli något som inte går att ifrågasätta. Det är farligt att låta gamla skrifter styra livet, människor, tankar och lagar. Ny kunskap, erfarenheter och vetenskap bör också vägas in. Att låta sig begränsas till en religiös tillhörighet och fanatiskt hävda att de skrifter och tolkningar man har är de rätta och "lagen" leder till problem. Man får svårare att självständigt tänka och fatta beslut. Man ser ner på de "icke upplysta", vilket leder till konflikter, inklusive krig. Religionen utgör en del av samhället och då skall vi också ha rätt att diskutera den. Alltför mycket låter man religiösa fundamentalister agera fritt för man är anser att det är religionsfrihet, men enligt min mening skall alla fenomen i samhället kunna diskuteras, att man hävdar att ens skrifter och gudar är sanna och oantastbara, tycker jag inte räcker för att man skall kunna göra hur man vill. Högaktuellt är bland annat att diskutera hur olika religioner behandlar homosexuella.

Vad är frihet? Vilken frihet skall vi värna om? "Friheten" för att familj, kultur och religion tvångsstympar barn, eller den individuella friheten att få njuta av att ha kvar sin förhud? Skall religion vara något som påtvingas barnen eller skall de få välja själva när de är mogna? Är religiösa samfund okay som anser att familjen skall skära av kontakterna med sina barn ifall de väljer en annan väg? Är det acceptabelt med familjer som inte accepterar att deras barn väljer en partner som har en annan (eller ingen) religion? Är det acceptabelt att det finns kvinnor som känner sig nödgade att sy ihop sin vagina eller tillfoga sig själv skada för att inför familjen bevisa hon är oskuld? Oskuld skall det vara, men lite hymleri verkar lura i skuggorna. Männen måste omskäras eftersom de tydligen går och doppar veken lite var och här (av att döma av rädslan för infektion). Men var kan de doppa veken? Kvinnorna är ju oskulder. Går de till prostituerade?

Det är oetiskt att kapa delar av kroppen i preventivt syfte för att undvika infektioner. Någonstans måste man se till människans värde i sig själv och hennes rätt till alla sina kroppsdelar. Men om man nu skall diskutera vetenskap, så skall man veta att de som propagerar för omskärelse, inte alltid har vetenskapen på sin sida. Det är också fel att bara fokusera sig på infektion. Det finns andra aspekter såsom sexuellt liv. Svårigheter i sexlivet är en ökad viktig fråga för hälso- och sjukvården, då det kan vara förenat med stort lidande för individerna. För bra sex är det viktigt att med en ordentligt lubricerad vagina, men det är även viktigt för att undvika att vävnader brister, vilket kan orsaka blödningar och därmed ökad risk för infektion. Att sexlivet är viktigt visas av hur populärt sildenafil (Viagra) blivit. Att då förminska problemen med ökad frekvens av sexuell dysfunktion på grund av omskärning till en icke-existerande fråga, är då uppenbart märkligt. Förespråkarna för omskärelse, skulle istället lägga ner samma tid på att upplysa ungdomar och män om vikten av god hygien och att tvätta penis före och efter samlag. Förespråkarna för omskärelse bör även tänka på att deras attityd att omskärelse skyddar emot sexuellt överförbara infektioner är oansvarigt och grundar för dåliga råd. Kondom behövs. Den som tror att det räcker med omskärning, är illa ute.

I en artikel i Canadian Medical Association Journal (CMAJ) av Roger Collier Circumcision indecision: The ongoing saga of the world’s most popular surgery anas att studier kring infektioner och omskärelse är ifrågasatta.

Kommittén för foster och nyfödda i Kanadas pediatriska förening har under 24 månaders tid gått igenom litteratur kring omskärning, och resultatet var omskärelse ej bör utföras på rutin. Resultatet finns publicerat i CMAJ Neonatal circumcision revisited. Fetus and Newborn Committee, Canadian Paediatric Society.

Omskärelse påverkar inte risken för cancer i penis eller i cervix (livmoderhalsen). Urinvägsinfektioner kan behandlas med antibiotika. Lagen för barn stipulerar att ett barn skall ha samma lagliga skydd som en vuxen. Om man inte får tvinga en vuxen att bli omskurnen, får man heller inte tvinga ett barn till det. Läs mer här: Circumcision no longer a "routine" surgical procedure. Eleannor LeBourdais. CMAJ 1995

En normal och vanligt förekommande variant är att förhuden är sammanväxt med glan vid födseln. Med tiden brukar sammanväxningarna försvinna. Ibland först i ungdomen då barnet drar upp förhuden med extra kraft eller vid erektion. Man skall inte tvinga upp förhuden hos dessa barn för då blir det bristningar som leder till ärrvävnad som kan leda att förhuden blir mindre elastisk och därmed i framtiden svårare att dra tillbaka. Det verkar verkligen inte vara bra att utföra omskärning på barn och nyfödda som har penisar med sammanväxning, då de måste riva upp sammanväxningarna med följd av att glan skadas. Hudsträngen mellan glan och penisksaft är en erogen zon. Den försvinner vid omskärelse. Insidan av förhuden är ett slemmembran (mucosa) som är av samma typ som insidan av läpparna. Masturbation är säker sex, och kan utföras såväl parvis eller enskilt.

På andra halvan av 1800-talet blev det på mode bland läkarna i USA att rekommendera omskärelse för att förhindra att barn och ungdomar lekte med sig själva. Förhud och onani kunde enligt deras mening leda till en massa olika sjukdomar. Även kvinnors klitoris var utsatt för denna "renlighets" fanatism. John Harvey Kellog skrev inom ämnet. Ja, samma Kellog som majsflingorna.