torsdag 26 juli 2012

Sveriges försvar

Att ha ett bra och väl fungerande försvar är som att ha en försäkring. Man värderar livet och samhället och är beredd att sätta av en viss summa för att försäkra sig emot att man får fortsätta att ha det bra. Om man starkt gillar sin livsstil och frihet, gäller det att satsa ordentligt med pengar på försvaret.

Att ha som utgångspunkt att man snabbt ska bygga upp försvaret vid krig är inget bra. Sverige levde i tron innan 2a världskriget att risken för krig var liten. Försvaret nedmonterades. Sedan tog det många år att bygga upp det. Man satsade uppemot 98% av statsinkomsterna på försvaret. Det var först emot slutet av kriget efter många års av uppbyggnad som flygvapnet började få en förmåga, men det var först efter kriget flygvapnet blev riktigt bra. Människor svältföddes under krigsåren för att vi skulle ha råd med att bygga upp försvaret. Jag offrar hellre några procent nu i fredstid då allt är bra, än 98% under krigsår av min inkomst till försvaret.

En av de saker som får mig att skämmas mest som svensk är att vi inte bara undlät oss att hjälpa våra grannar i Norge då de blev invarderade, utan att vi faktisk mer eller mindre hjälpte fienden på flera sätt, tex genom att låta dem transportera trupper genom Sverige och genom att stänga våra gränser emot Norge för norrmännen.

Det kostar så oerhört mycket mer att på kort tid bygga upp ett försvar än att kontinuerligt arbeta med det. Innan man byggt upp försvaret, är risken uppenbar att man redan blivit ockuperat och då är det för sent.

Tanken att man kan förutse när ett krig är på väg, och att tro att man skall hinna bygga upp försvaret innan, är orealistisk. Det tar decennier att ta fram försvarsmaterial, ännu mer ifall man inte har en fungerande försvarsindustri. Det tar flera år att få system att samverka och att träna upp mannar inom systemen.

Man kan kanske tänka att vi struntar i ett försvar och förlitar oss på att någon annan försvar oss när det gäller. Men det tycker jag inte heller håller. Om alla tänker så, kommer det ju inte finnas någon med ett fungerande försvar att sätta in. Fler civila kommer att drabbas ifall man inte har ett eget försvar. Hjälp från utlandet kommer att göra allt för att hålla egna förluster låga, så de kommer undvika att sätta in marktrupper tidigt i områden bara för att skydda civilbefolkningen.

Att gå med i en militär allians (NATO) är jag mycket tveksam till. Hur ett framtida krig och vilka som är inblandade går inte att förutse, så att förlita sig på att nuvarande politiska läge föreligger känns som chansartat.

Nuvarande inriktning på försvaret med insatser i länder långt borta är jag tveksam till. Risken är att man skapar mer problem än man löser då man går in i andra länder och försöker lösa deras konflikter. Däremot tror jag vi kan bidra med stabilitet i vår region ifall vi har ett bra territorialt försvar, och goda samarbetsmöjligheter med våra grannländer.


Denna artikel är en reaktion på bland annat följande artiklar i media:
http://www.newsmill.se/artikel/2012/07/19/vi-m-ste-debattera-om-sverige-klarar-ett-v-pnat-angrepp
http://www.newsmill.se/artikel/2012/07/18/kadett-f-rsvaret-r-p-v-g-mot-systemkollaps
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/med-ob-fran-downton-abbey-till-heta-stolen_7317707.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ob-valj-mellan-marinen-och-armen_7314753.svd
http://www.dn.se/nyheter/politik/ob-valj-mellan-marinen-och-armen