tisdag 25 september 2012

Censurera bibeln istället för Tintin

Vi har påbörjat en otäck utveckling i Sverige. Vi har börjat med censur, kontroll av människors läsvanor och minskad öppenhet.

De böcker som borde förses med varningstext är de som utger sig innehålla sanningen fast de inte har vetenskapliga fakta som stödjer det. Böcker som påstår att orden kommer från en gud som inte finns. Böcker som dessutom innehåller förfallna samhällsnormer där slaveri med mera förekommer. Dessa böcker, om några, borde förses med hänglås och varningstext. 

Bibeln, Talmund och Koranen har skapat krig, lidande, intolerans, övergrepp och förstörelse.

Tintin är snäll, nyfiken, intelligent, och arbetar rättvisa. Serierna innehåller inte mycket våld. Helt klart ett föredöme. Framförallt det är serier, fiktiva berättelser, och utger sig inte för att vara sanningen.

Litteratur är färgade av författaren och den tidsanda hen lever i. Författaren skapar ett drama, en historia, med gestalter som ser verkligheten genom sina "filter". Litteraturen möjliggör att man kan delta i resor i tid och rum med författaren. Det är vansinne att tänka i banor om att litteraturen endast skall vara politiskt korrekt. Då våldför man sig på grunden för vad litteratur är.

De som verkar för socialpropaganda bör hålla sig utanför litteraturens och bibliotekens värld, för om de får härja fritt har de snart destruerat stora delar av vårt kulturarv.

Låt våra bibliotek bli en fristad från politisk socialpropaganda, och styrning av människors åsikter och tankar genom att begränsa urvalet av böcker, och genom att takiskt försöka tänka igenom vilket urval av böcker som kan åstadkomma den "bästa framtida människan". För om vi börjar med det så slutar det med att vi inte kommer att ha några böcker kvar där i överhuvudtaget. Den ena efter den andra gruppen kommer att ha synpunkter på böckernas innehåll och urval och man kommer snabbt att finna att lejonparten av böckerna har någon form av olämpligt innehåll om sticker i ögonen på åtminstone en grupp av individer. Om vi fortsätter så här, är vi snart i samma destruktiva spår som tidigare i historien. De kristna förstörde det grekiska vetenskapliga och kulturella arvet, vetenskapliga och kulturella skrifter av högkulturerna i mellanamerika, och demolerade en stor mängd Stonehenge-liknande formationer i England. Maoisterna i Kina brännde upp alla vetenskapliga böcker. Allt med goda intentioner och en stark tro, men med katastrofalt resultat.

Jag hade aldrig i min vildaste fantasi vågat drömma om att vi i Sverige skulle bli tvugna att stå upp för yttrandefriheten. Just nu är det många strömningar som vill begränsa yttrandefriheten. Till och med journalister på större tidningar i Sverige är öppna för att begränsa den.

Frågan är hur konsten påverkas. Författare och konstnärer som tänker i banor om hur de skall tillfredställa den socialpolitiska opinionen har lättare att få positiva recencioner för sina verk, men den typ av påverkan är svår att gripa. Mer markant blir det när konstnärer och författare hotas till livet på grund av att de inte "visa tillbörlig respekt" för religioner. Salmand Rushdie och många andra författare och konstnärer har fått betala ett enormt pris, men inte bara de, utan vi alla, eftersom författare börjat med självcensur och bredden på konsten minskar och blir mer strömlinjeformad för att inte stöta sig med någon.

Eftersom samhället blivit mindre tolerant och eftersom yttranefriheten är satt på undantag, finns det allt fler som hävdar att de gjort något i form av konstnärer, för att då komma under konstnärens något mer skyddade position av att kunna yttra sig. Detta är ett tecken på att människor i allmänhet är rädda att yttra sig fritt, för att de skall bli stämda för hets mot folkgrupp, ärekränkning, mm. Det är dags att slå på bromsen och sluta använda alla dessa undantag från yttrandefriheten, för vi är inte längre fria att yttrycka oss fritt.

Tintin i Kongo måste jag säga är väldigt beskedlig i jämförelse med "Pang i Bygget" ("Fawlty towers") med John Cleese, där den spanske betjänten, karaktäriserad steretypt och nedsättande, behandlas mycket illa. Genom att det är filmatiserat och folk skrattar åt det så blir effekten mycket värre.


Ovanstående inlägg har gjorts som en reaktion på följande artiklar i media:
Tintin-översättare: Moralpanik och censur
Kulturhuset backar om Tintin
Tintin-översättare: Moralpanik och censur
Stockholms stadsbibliotikarie: Det är emot yttrandefriheten att ta bort Tintin 
Kulturhuset i Stockholm backar om Tintin
Kulturhusets konstnärlige ledare kastar ut Tintin