måndag 26 november 2012

Skolan skall vara sekulär

Skolverkets generaldirektör Anna Ekström förklarat att Skolverket accepterar religiösa inslag i skolan, något som är aktuellt nu till Julfirandet och advent.  Göran Hägglund (KD) och Jan Björklund är dock konstigt nog positiva till religiösa inslag i skolan. Här följer mina tankar om detta.

Skolan skall vara sekulär. Självklart skall skolan inte vara konfessionell och inte på annat sätt ha anknytningar till religioner eller lokaler för utövandet för religioner. Att kristendomen har en traditionellt stor plats i skolans ceremonier, är ett bräckligt argument. Tidigare epokers övergrepp där personer automatiskt blev inlämmade i kristendom, har vi ingen andledning att bevara. Samhället måste kunna utvecklas och även dåliga traditioner måste gå att ifrågasätta.

Det är inte okej att barnen blir tvungna att sitta och lyssna till en präst ståendes i predikstolen i kyrkan. Det ger intryck av att skolan tar prästen på stort allvar, vilket är felaktigt. Barnen skall lära sig att ha ett kritiskt sinne. Lämpligare vore i så fall att prästen och barnen möts på neutral mark under neutrala omständigheter och att barnen får ställa kritiska frågon till prästen om t.ex. vilka bevis som finns för att just deras gud är den rätta.

Punkten är för länge sedan passerad där kristendomen fått böja sig för naturvetenskapen. Jorden är inte universums mittpunkt. Vi är inte skapade av gud, utan av evolutionen. Vi är släkt med aporna.

Det går alldeles utmärkt bra att fira utan religiösa inslag. Det går att sjuga, tända ljus, bjuda på fika, läsa dikter, dekorera hem, dansa, leka, pyssla, filosofiera, etc. Fira de filosofer och vetenskapsmän som kämpat emot kyrkans övergrepp genom tiderna - emot det mörker av okunnighet, rädsla och vidskepelse som legat som ett mörkt töcke över Europa under århundranden.

Tomten är det centrala under Julen och han är ett väsen inom folktron och har inget med kristendom att göra. Julen är en gammal tradition som kristendomen försökt lägga beslag på. Jag tror det är få i Sverige som firar Julen med tanke på att det är Jesu födelsedag (fast han i verkligheten inte föddes denna dag om han nu har funnits i verkligheten), men hur många det nu än är, kan det aldrig rättfärdiga att skolan frångår principen att vara sekulär. Julen sammanfaller i princip med midvintersolståndet, vilket var något hedningarna firade, ibland med blot. Det var en stor och viktig högtid. Självklart var kände sig kristendomen tvungen att försöka ersätta dessa traditioner med sina egna. I kristendomens vanliga strävan att enväldigt kontrollera människors tankar och liv, så har inte andra saker plats.

Lucia är namnet på ett helgon på Syrakusa, men där slutar Lucia-firandets koppling till kristendomen. Traditionen att fira Lucia med ljus härstammar från hedninsk folktro där man firade ljusets årterkomst under de dagar man ansåg var årets längsta. Lucia själv verkar representera en hednisk ljusgudinna.

Skolavslutningarna i kyrkan är mycket stressande och jobbiga för barnen som inte förstår varför de helt plötsligt blivit påtvingande kyrkobesök, av en skola som påstår sig vara icke-religiös. De känner olust för att de känner att de är satta i ett sammanhang de anser hör till deras fritid och deras fria vilja. Barnen känner att de genom sin medverkan bekräftar kristendomen som religion och att de därmed inte fritt kan föra sin talan emot religionen inom skolan. Skolan borde vara en plats där barnen lär sig mer om olika religioner och traditioner. En plats där de även lär sig de mörka sidorna med religionerna, deras doktriner och trosriktningar, och där de lär sig granska texterna kritiskt med ett naturvetenskapligt förhållningssätt, men även förstå hur relgionen påverkat tankesätt, kultur, historia och traditioner.

Det finns barn som känner stor olust när lärare för fram kristna berättelser i sammanhang kopplat till högtider. De känner då att läraren tar ställning för religionen. Om berättelserna förs fram i ett sammanhang som har med en kritisk analys av de kristna religiösa texterna och myterna, så upplever barnen det inte lika traumatiskt.


Denna artikel är en reaktion på bland annat följande inslag i media:
http://www.dn.se/nyheter/politik/hagglund-ok-med-o-helga-natt
http://www.dn.se/debatt/gud-far-inte-vara-med-nar-skolan-samlas-i-kyrkan
http://blog.svd.se/ledarbloggen/2012/11/26/advent-ar-ingen-svensk-pryl/
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/adventsfirande-utan-gud_7699768.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/adventsdebatten-rullar-vidare_7702426.svd
http://www.newsmill.se/artikel/2012/11/25/fegt-av-skolverket-att-inte-n-mna-psalmerna