tisdag 19 februari 2013

Modernt samhälle kräver mycket matematik

Matematik bekrivs av en del som ett ämne utan nytta. Är det sant? Nej, inte om man ser till en studie som har visat att matematik är det ämne som mest bestämmer om man kommer klara naturvetenskapliga studier (ingenjör, fysik, kemi, etc) på högskolan. Det visar sig att förkunskaperna i fysik, kemi och biologi inte har en avgörande roll ifall man skall bli framgångsrik i sina studier på högskolan. Däremot visade det sig att goda kunskaper i matematik var avgörande för att man skulle klara av högskole studierna. Så viktigt är matematik!

Matematik är ett sätt att tänka. Det är ett filosofiskt sätt att beskriva verkligheten. Det är ett språk. Den som inte behärskar matematik kan heller inte beskriva verkligheten. Det mesta av det vi tar självklart i samhället är utvecklade med matematik - bilar, hus, broar, elektronik, flygplan, båtar, etc. För att utveckla sin matematiska förmåga måste man träna, koncentera sig och tänka. Det kan upplevas jobbigt och det är nog en orsak till att så många så gärna skulle slippa matematik. Men är det rätt att fly det som är jobbigt? Att träna fysiskt är också jobbigt, men det anses som nyttigt istället. Jag skulle vilja hävda att matematik också är nyttigt. Det gör att man lättare klarar av att analysera saker och förstå dem. Man klarar av abstrakt tänkande lättare och man förfinar sålunda sin mest värdefulla tillgång - hjärnan. Det är vanligt att de som är duktiga på matematik också är mycket snabba att lära sig andra saker. De brukar t.ex. kunna lära sig andra språk mycket snabbt. Elever på matematiktunga skolor (tekniska gymnasier och högskolor) har också oerhört mycket kreativitet. Trots tunga studier och ont om tid, brukar de anordna student spex och student parader på stan. Så man kan inte hävda att matematik skulle beröva folk från kultur, kreativitet och humor, tvärtom verkar det som det ökar.

I Sverige har en alltför dålig matematikutbildning i grundskola och gymnasiet. Dels har vi lärare som inte fyller måttet. Dels är kursplanerna alltför begränsande. Man kan hålla på i ett helt läsår att bara hålla på att derivera. Sedan ett helt läsår att bara integrera. Mer variation än detta behövs! Matematik är så stort och varierat och det finns så många områden som inte berörs under grundskola och gymnasium. Kurser som går i olika takt bör finnas för att låta alla få chansen att bli stimulerade i den takt och i den nivå som mest passar dem. Matematik är nog det ämne som är viktigast att anpassa till individens nivå, för att hitta rätt balans mellan stimulans och svårighetsgrad. Lägg in mer teori i matematikundervisningen. Se till att de som går ut gymnasiet har lärt sig geometrin hos koniska sektioner, ytgeometri hos klot, vekorlära, geometriska serier, Laplace-transform, matriser, logik, mängdlära, statistik, mm. En del av dessa saker är grundläggande saker som man inte skall behöva ödlsa tid på i högskolan, och andra är saker som är mycket nyttiga att kunna även på gymnasienivå. T.ex. för de som är intresserade av elektronik är Laplace-transform nödvändig för att man skall kunna ta ta fram och förstå elektriska kretsar, men det är även användbart för att förstå dynamiken hos mekaniska system (fjädrar hos bilar tex.). Så mitt förslag är att man slutar med en tråkig, avskalad, minimal matematikundervisning, utan erbjuder eleverna kurser som är varierande. Läraren behöver en passion för matematik. Man bör inte undvika att beröra mer avancerade saker med rädsla att alla inte kommer att förstå allt till 100%, för det är också viktigt med variation och ge en bild av hur stort, intressant och varierat matematik egentligen är. Om man exponeras för mer avancerade saker i grundskola och gymnasie, kommer det sannolikt också bli lättare att förstå dessa i högskolan, där tempot är mycket högre och man i princip lär sig lika mycket på en vecka som man lär sig på ett år i gymnasiet.


Ovanstående inlägg är en reaktion på bland annat:
"Modernt liv kräver inte så mycket matte" av Stellan Wellin i Svd Opinion den 19 feb 2013.
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/darfor-ar-matematiken-sa-viktig-for-alla_7931038.svd
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/elever-maste-plugga-mycket-mer-matte_7914028.svd